Date: 20 Sep 2017 11:28 (UTC)
kondybas: (Default)
From: [personal profile] kondybas
Вітамін "це" - яйце, сальце і ковбаси кільце...

Date: 20 Sep 2017 13:55 (UTC)
rudolf_bochkin: фрагмент картини (Default)
From: [personal profile] rudolf_bochkin
Та чого ж ВІН у них мутний такий! Чи фільтрувати руки з ...

Profile

levkonoe: (Default)
levkonoe

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated 23 Oct 2017 05:58
Powered by Dreamwidth Studios