Date: 4 Aug 2017 14:17 (UTC)
rudolf_bochkin: фрагмент картини (Default)
From: [personal profile] rudolf_bochkin
Ну ця картина якось зовсім не сприймається.
Одне - спека, інше - у мене такий сніг (зарядами) асоціюється з вітром, якмй дує в лице зображеній людині, а тут - у спину.

Date: 4 Aug 2017 14:24 (UTC)
rudolf_bochkin: малюнок (планета)
From: [personal profile] rudolf_bochkin
і мені. Тільки пухом з тополь та верб

Date: 5 Aug 2017 01:18 (UTC)
junmat: (Default)
From: [personal profile] junmat
У меня есть открытка с этой картиной!!

Profile

levkonoe: (Default)
levkonoe

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated 17 Oct 2017 05:41
Powered by Dreamwidth Studios