Date: 12 Apr 2017 13:39 (UTC)
sid75: (Default)
From: [personal profile] sid75
Увы, не видно, есть ли Буланжери. Зато слева выставка-продажа работ художников появилась, по-моему, впервые. В цеом, зачет!

Date: 12 Apr 2017 14:24 (UTC)
ukurainajin: (Default)
From: [personal profile] ukurainajin
Мені здається, що люди на тлі консулату тут якісь завеликі. Бо інакше на другому-третьому поверхах можна стелю головою шкрябати.

Profile

levkonoe: (Default)
levkonoe

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated 17 Oct 2017 20:39
Powered by Dreamwidth Studios