Date: 15 Jul 2017 14:16 (UTC)
robofob: каченя з word (Default)
From: [personal profile] robofob
І ІНТЕР! Недосмажені; ще й ІзяТВ з цієї ж сраної колони. Вже лаявся тут у постах, аж набридло. А перші ж п'ять років існування ICTV був стовідсотково український, "Альфа" показали, "Германову голову"... А потім – бздинь! І єдіная страна... Де хвашисти? Де та "Свобода", га? Benzin скінчився?!

Profile

levkonoe: (Default)
levkonoe

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated 23 Oct 2017 20:31
Powered by Dreamwidth Studios