Date: 15 Jul 2017 13:34 (UTC)
robofob: каченя з word (Default)
From: [personal profile] robofob
Так, Кольомба щось давненько не було. А періодичні воскресіння інспектора Мозера (Рексів перший хазяїн) мене вже вчора почали лякати.

Date: 15 Jul 2017 13:38 (UTC)
robofob: каченя з word (Default)
From: [personal profile] robofob
Мне больше нравится Рим, мессир.

Profile

levkonoe: (Default)
levkonoe

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated 23 Oct 2017 20:31
Powered by Dreamwidth Studios