Date: 5 Jul 2017 20:17 (UTC)
ernestine_16: в окошке (Default)
From: [personal profile] ernestine_16
Или я плохо вижу, или ваш царь с куриным гербом.

Date: 5 Jul 2017 21:20 (UTC)
ernestine_16: в окошке (Default)
From: [personal profile] ernestine_16
Теперь вижу царя: ноздри. зубы. корона.
Как там?
- Папаша! Лесной царь в газа мне дыхнул...

Date: 5 Jul 2017 22:24 (UTC)
rudolf_bochkin: фрагмент картини (Default)
From: [personal profile] rudolf_bochkin
Чим довше дивишся, тим чіткіше проступає Цар.
От тільки оточення не справляє враження, що Лісовий. А точка, "звідки" ми на нього дивимось і взагалі справляє враження, наче цар Болотний.

Date: 5 Jul 2017 23:14 (UTC)
ukurainajin: (Default)
From: [personal profile] ukurainajin
Лісу якось замало.

Profile

levkonoe: (Default)
levkonoe

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated 22 Sep 2017 18:50
Powered by Dreamwidth Studios